8.-10.10.2020 Jyväskylän Paviljonki

FiCA-logo

Suomen CA-viljelyn suorakylvöyhdistyksellä on ollut kaksivuotinen tiedonvälityshanke, jonka tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa suorakylvöstä. Yhdistys on lisäksi tehnyt hiili- ja hiilidioksidimittauksia jäsenistönsä pelloilla ja kyselytutkimuksen, miten suorakylvö onnistuu käytännössä.

Hankkeen vetäjän Ari Koutosen mittausten mukaan maasta tulevat hiilidioksidipäästöt ovat vähäisiä, silloin kun maa on muokkaamaton ja kasvipeitteisesti sängellä.
Jo kymmenen sentin vihreä yhteyttävä kasvusto riittää palauttamaan maasta tulevan hiilidioksidin takaisin maahan. Tämä koskee yhtä lailla kivennäismaita sekä eloperäisiä turvemaita.

Muokkaamaton ja kasvipeitteinen pelto on kesällä hiilinielu. Suorakylvettyjen viljapeltojen hiilidioksidipäästöt vastasivat mittauksissa nurmen päästöjä.

Kuvituskuva
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Koutonen kävi tutkimuksen tuloksia läpi Konekilleri 2020 -messuilla. Klikkaa videoon.

Pellon hiilinieluasia ymmärretään hyvin, mutta miten hiili saadaan pysymään pellossa, sitä ei ole vielä tiedostettu.

Mittauksissa ilmeni, että heti kun maata muokattiin, maahan sekoittui ilmaa ja maasta vapautui hiilidioksidia, sitä enemmän mitä syvempään maata muokataan ja sen mukaan kuinka paljon maa sisältää hiiltä. Turvemailla määrät oli moninkertaisia kivennäismaihin verrattuna.

Turvemaiden viljelyssä on viime aikoina ehdotettu siirtymistä yksivuotisten viljakasvien viljelyn sijasta nurmen viljelyyn tai niiden metsittämistä pois viljelykäytöstä.

Sellaisiin toimiin ei kuitenkaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ole tarvetta, mikäli turvemaita viljellään suorakylvöllä.

Mittaustulosten mukaan suorakylvö on ratkaiseva vaihtoehtoinen keino pitää turvemaat viljelykäytössä ja
pitää kasvien yhteyttämät hiiliyhdisteet maassa, jolloin kaikki peltomaat toimivat hiilinieluna ja hiilen varastona.

Aiemmat käytössä olleet hiilimittaukset on tehty kyntö- ja muokkauspohjaisista viljelymenetelmistä, joten suorakylvön mahdollisuudet hiilidioksidin sitomisessa ja hiilen varastoinnissa ovat jääneet huomioimatta.

Pellon pinnan kevytmuokkaaminen sänkiäkeellä tai lautasmuokkaimella on suorakylvön ja kynnön välimuoto, joka pysäyttää tai vähentää hiilen vähenemisen maasta, mutta vasta suorakylvöllä voidaan lisätä hiiltä maahan.

Suomen CA-viljelyn yhdistys

Puheenjohtaja Ari Koutonen
0400 384 259
ari.koutonen@gmail.com