8.-10.10.2020 Jyväskylän Paviljonki

Novida-ammattiopiston ja lukion koulutilan pelloilla on jo vuonna 2006 aloitettu erilaisten viljelytapojen vertailu, joka on jatkunut katkeamattomana nyt 15 vuotta. Kokeen tulokset on julkaistu Koneviesti-lehdessä.

Kentällä on erilaisten suorakylvötapojen, kyntömuokkausten sekä erilaisten kevytmuokkausmenetelmien verrokkiruudut, joiden satotasoja ja maassa tapahtuneita pitkäaikaisia vertauksia olemme tutkineet. Ruudut ovat kooltaan n. 0,5 hehtaaria mahdollistaen käytännön viljelytekniikan hyödyntämisen.

Olemme dokumentoineet viljelyhistorian eri menetelmissä ja vertailleet eri menetelmien tuloksia. Tärkeimmät kohteet ovat: maan multavuuden kehitys, valumavesien ravinnepitoisuudet, maan rakenteen kestävyys, sekä biologisen kunnon erot. Ja aivan uutena tekijänä meillä on tuloksia ravinteiden käytön hyötysuhteesta eri menetelmissä.

Konekillerissä pääset tutustumaan kokeen toteutukseen, tuloksiin ja johtopäätöksiin.

Viljelymenetelmäkoe, kuvituskuva
Aitosuorakylvö
Viljelymenetelmäkoe, kuvituskuva
Suorakylvö muokattuun
Perinteinen muokkaus ja kylvä
Perinteinen muokkaus ja kylvö
Kuvituskuva, viljelymenetelmäkoe
Vertikaalimuokkauskiekko

Kokeen järjestelyistä ja toteutuksesta vastaavat:

Koealueen kokonaisuus on Koneviestin ja Maatalouden ammattitapahtumien yhteisprojekti.
Mittaustekniikan täydennykseen on saatu tukea MTK-Säätiöltä.

Tuomas Levomäki
Novida ammattiopiston ja lukion opetusmaatilan viljelijä

Erkki Mäkelä
Maatalouden ammattitapahtumat

Jussi Knaapi
Koneviestin maaperäasiantuntija

Uolevi Oristo
Koneviestin entinen päätoimittaja