8.-10.10.2020 Jyväskylän Paviljonki

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutin agrologikoulutuksen syksyllä 2020 aloittavat opiskelijat saavat valmistuessaan käteensä paitsi tutkintotodistuksen, myös opintojen aikana kehitetyn liiketoimintasuunnitelman.

-Tämä on agrologikoulutuksen kentässä uusi asia, kertoo AMK-tutkintovastaava Arto Riihinen. -Toki yrittäjyyteen liittyviä asioita on tähänkin asti opiskeltu, mutta nyt opintojen aikana rakentuu selkeä kokonaisuus, jonka myötä tuore agrologi on valmis vaikka heti toteuttamaan omaa unelmaansa yrittäjyydestä.

-Liiketoimintaosaaminen ei muutenkaan ole haitaksi tämän päivän työelämässä, vahvistaa JAMK Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen. -Kun kysyimme yrityksiltä, millaisia valmiuksia he tulevilta työntekijöiltään odottavat, nousevat liiketoiminta- ja johtamisosaaminen todella korkealle, luonnonvara-alan substanssiosaamista unohtamatta.

Tämä on tunnistettavissa myös Saarijärvelle rakentuvan biotalouden yrityskiihdyttämön, BioPaavon toiminnan alkumetreiltä. –Bio- ja kiertotalousalalla nähdään valtava kasvupotentiaali, sanoo biotalouden yrityskiihdyttämön projektipäällikkö Merja Rehn. –Tulevaisuuden tekijöiltä odotetaan innovatiivista työotetta, rohkeutta tarttua uusiin ideoihin ja haasteisiin. Tarvitaan osaamista kehittää biotalousalalle uusia, kannattavia tuotteita ja palveluita.

…maa- ja metsätaloudessa on odotettavissa työvoimapula…

Minna Lappalainen

-Luonnonvara-alan perinteisemmillä aloilla, maa- ja metsätaloudessa on odotettavissa lähivuosikymmeninä työvoimapula, muistuttaa Minna Lappalainen, ja viittaa Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin selvityksiin (2019). Sen mukaan alalta eläköityy vuoteen 2035 mennessä noin 60% työvoimasta. -Biotalousalan koulutustarjonta onkin syytä pitää vahvana, sillä tulevaisuudessa Suomi on ilmastonmuutoksen myötä todennäköisesti keskeisessä asemassaturvaamassa ruoantuotantoa myös globaalisti.

Haku agrologikoulutukseen alkoi 18.3.2020, ja jatkuu 1.4.2020 saakka. Toivotaan, että saamme JAMKiin runsaasti hakemuksia agrologikoulutukseen, sanoo Arto Riihinen.

Categories: Uutiset