8.-10.10.2020 Jyväskylän Paviljonki

Ammattilaisten tekijä

JAMK yhteishaku

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa, Biotalouskampuksella. Täällä on koulutettu luonnonvara-alan ammattilaisia jo yli 150 vuotta. Nojaamme alan yrittäjyyteen, innovaatiotoimintaan, käytännönläheiseen tutkimustyöhön ja uusien biotalousalan ammattilaisten kouluttamiseen.

Vahvuusalueitamme ovat maa- ja metsätalous, uusiutuva energia, vesi- ja ympäristöosaaminen sekä hyönteistalous. Tutkimus- ja tuotekehitysympäristömme on ainutlaatuinen testaus- ja mittausympäristö, jossa tutkitaan mm. energiabiomassojen polttoa, päästöjenhallintaa ja energiatehokkuutta.

Biotalous on ratkaisu

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Agrologiopintojen ydin on AgriBusineksessa

Opiskelija oppii tuottamaan puhdasta ruokaa ja energiaa, kasvattamaan moniarvoista metsää sekä pitämään huolta puhtaasta vedestä ja ympäristöstä. Samalla opitaan kehittämään kannattavaa liiketoimintaa!

Laaja-alaisessa tutkinnossa opiskelija perehtyy biotalousalan kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, innovaatiotoimintaan ja johtamiseen. Hän opiskelee monipuolisesti maa- ja metsätaloustuotantoa, niihin liittyviä teknologioita ja energiatehokkuutta. Ympäristön hyvinvointiin liittyvät teemat kulkevat mukana läpi opiskelun. Lisäksi opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen harjoittelun ja opiskelijavaihdon kautta. Osa opintojaksoista sisältää englanninkielisiä opintoja.

Categories: Kumppanit