8.-10.10.2020 Jyväskylän Paviljonki

A-hallin ohjelmalava

Perjantai 9.10.2020 klo 13

Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Mitkä trendit ja ilmiöt heiluttavat suomalaista ja eurooppalaista maaseutua nyt ja tulevaisuudessa?

Maailmantalous ja koko talousjärjestelmä on tällä hetkellä kovissa sopeutumis- ja muutospaineissa. Maailman yhtäkkiä sekaisin laittanut koronapandemia on vaatinut valtioilta ja talouselämältä nopeaa reagointia.  Mitkä tämän pandemian vaikutukset lopulta ovat, sitä ei kukaan vielä tiedä. Toisaalta tiedossamme on monia pidemmän aikavälin ilmiöitä, kuten ilmastonmuutos, globalisaatio, väestönkasvu, kaupungistuminen tai digitalisaatio.

Edellä mainitut ilmiöt heijastuvat monin tavoin maa- ja metsätalouteen sekä maaseutuun liittyvään elämäntapaan. Kokonaisturvallisuus, ympäristön tila, uusiutuvien luonnonvarojen merkitys, omavaraisuus, ruokaturva, hajautettu yhdyskuntarakenne ja monet muut maaseutuun yhdistetyt asiat ovat esillä aivan eri sävyssä kuin vielä muutama vuosi sitten.

Miltä nämä muutosvoimat näyttävät eurooppalaisen ja suomalaisen maaseudun näkökulmasta? RURALIZATION –tutkimus- ja innovaatiohanke on koonnut tämän vuoden aikana systemaattisesti eri puolilla Eurooppaa monista eri lähteistä trendejä ja heikkoja signaaleja, joilla arvioidaan olevan merkitystä maaseudun näkökulmasta. Millaiset ajurit ovat näiden ilmiöiden taustalla ja millainen vaikutus niillä voi olla? 

Tulevaisuutta ei voi tarkkaan ennustaa, mutta vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia kannattaa pohtia omia elämäntapa- ja vaikkapa yritystoiminnan valintoja tehdessä.

RURALIZATION-hankkeessa tutkitaan eurooppalaisen maaseudun avautumista ja uudistumista erityisesti nuorten, tulevaisuuden työpaikkojen ja maatilojen osalta. Taustalla on tieto maaseudun väestörakenteen sekä maatila- ja muun maaseutuyritystoiminnan jatkuvuuden haasteista ja alueiden epätasa-arvoisesta kehittymisestä. Tavoitteena löytää politiikka- ja toimintasuosituksia, joilla edistetään uusien sukupolvien ja asukkaiden asettumista maaseutualueille ja –elinkeinoihin. Hankkeessa on mukana 18 partneria 12 EU-maasta. Suomessa toteuttajana on Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopistosta.

Ruralization, logo
Turun yliopisto, logo

Lisätietoja

Tuomas Kuhmonen
tutkimusjohtaja

tuomas.kuhmonen@utu.fi,
050 591 1959

Pertti Ruuska
projektitutkija

pertti.ruuska@utu.fi
050 467 9160

Categories: OhjelmaUutiset