8.-10.10.2020 Jyväskylän Paviljonki

JAMK Biotalousinstituutissa, joka sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa Biotalouskampuksella, koulutetaan biotalouden moniosaajia eli agrologeja (AMK ja YAMK).

Alan työllisyysnäkymät ovat mainiot: meiltä valmistuvat työllistyvät erinomaisesti, keskimäärin 90% on työelämässä vuosi valmistumisen jälkeen. Yli 30% meiltä valmistuvista työskentelee yrittäjinä, esimerkiksi maa- tai metsätilallisina, uusiutuvan energian parissa, tai erilaisia asiantuntijapalveluja tarjoavina yrittäjinä.

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin (2019) mukaan seuraavan vajaan 20 vuoden aikana maa- ja metsätalousalalta poistuu työvoimaa lähinnä eläköitymisen vuoksi jopa 60% nykyisestä työvoimasta – työvoimapula näkyy jo nyt. Ratkaisu on uusien osaajien kouluttaminen, sillä luonnonvara-alalla on myös kasvupotentiaalia. Agrologiosaamista tarvitaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusten hallitsemisessa, puhtaan ruoan, veden ja energian saannin varmistamisessa, sekä koko Suomen elinvoimaisuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn tukemisessa.

Osaamisen ennakointifoorumissa korostetaan myös liiketoimintaosaamisen, kestävän kehityksen ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen merkitystä tulevaisuuden ammattilaisten taidoissa. Nämä teemat ovat vahvasti mukana JAMK:n agrologikoulutuksessa, substanssiosaamista unohtamatta.

Agrologi on biotalouden moniosaaja. JAMK Biotalousinstituutissa kaikki AMK-opiskelijat saavat valmistuessaan käteensä paitsi tutkintotodistuksen, myös itselleen kiinnostavasta aiheesta tekemänsä liiketoimintasuunnitelman. JAMKin agrologikoulutuksen läpileikkaavana teemana on liiketoimintaosaaminen. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta ymmärrys liiketoiminnasta on jokaiselle hyödyksi työelämässä!

Koulutusta on tarjolla, hakijoita kaivataan! Jokainen, jota kiinnostaa hyvinvointi – olipa kyse vaikkapa luonnon, ihmisen tai eläimen hyvinvoinnista – on potentiaalinen agrologi!

Meillä on haku auki 2.-16.9.2020 agrologi AMK monimuotototeutukseen, sekä YAMK-koulutukseen. Molemmat koulutukset käynnistyvät tammikuussa 2021.

Categories: Uutiset